FörmedlingsobjektSjönära tomter för egnahemshus belägna i Godby, Finström